حسین خبیری به سمت مشاور عالی ورزش آکادمی کیا منصوب گردید

27 November 2020 توسط admin

به گزارش روابط عمومی آکادمی فوتبال کیا با صدور حکمی از سوی مدیریت عامل باشگاه مهدی مهدوی کیا جناب آقای حسین خبیری به سمت مشاور عالی ورزش آکادمی کیا منصوب گردید .

در این حکم آمده است:

دوست و برادر بزرگوارم جناب آقای حسین خبیری عزیز

جنابعالی را که از بدو تاسیس و فعالیت آکادمی کیا همواره در کنار اینجانب و همکارانم حضور فعال و مستمر داشته و حامی و پشتیبان آکادمی کیا بوده اید را بعنوان مشاور عالی ورزشی آكادمى منصوب می نمایم .
امیدوارم به لطف خدا و تلاش کلیه همکاران عزیز در آكادمی کیا و حضور پربار جنابعالی که از مدیران موفق و خوشنام در عرصه ورزش و فوتبال کشور می باشید، شاهد موفقیتهای آتی و تحقق اهداف عالیه مجموعه کیا باشیم .

مهدی مهدوی کیا
موسس و مدیرعامل آکادمی کیا