آدرس تهران محله اتوبان بعثت، بزرگراه بعثت بعد از ۱۷ شهریور ورزشگاه مادران زمین چمن بزرگ
تماس 55046723
پست الکترونیکی fckia2015@gmail.com

پیشنهاد ، پیام ، شکایت