احسان ری 0 - 1 آکادمی کیا

هفته سوم

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته سوم - ۱۳۹۸/۰5/14 - تهران - ورزشگاه صدری


احسان ری 0

آکادمی کیا 1


دروازبان

رامتین خلجی


مدافعین

علیرضا سعدی پور

پارسا همتی 🔁 ستار رجایی

امیرحسین ثقفی


هافبك ها
محمدمهدی محمدی

امیررضا فیروزبخت 🔁 امیرحسین حاجی زاده

سعید محمودی 🔁 سینا قاسمی

فردین بحری

یادگار رستمی


مهاجمين

سجاد خادمی

محمدامین دوستعلی


گلها
محمدامین دوستعلی


عکس : علیرضا کرمی