جدول

سال
گروه سنی
لیگ
تيم بازيها امتياز بردمساوی باختگل زدهگل خوردهتفاضل گل
1 آکادمی کیا 15 351122 53 16 37
2 پارسیان جوان 15 321023 36 13 23
3 استقلال 15 29852 28 18 10
4 پیروزان تکین 15 28843 25 14 11
5 پیکان 15 27762 23 13 10
6 ایرانمهر 15 27834 31 24 7
7 مهر یاران 15 25672 26 14 12
8 داماش پارسه 15 22645 18 18 0
9 پرسپولیس 15 21636 22 28 -6
10 شاهین 15 20555 19 16 3
11 دوستی مهر 15 17528 19 19 0
12 ستارگان نوری 15 15366 19 27 -8
13 باتیس 15 15438 17 29 -12
14 سایپا 15 15438 17 35 -18
15 نارنجی پوشان کوهسار 15 13348 13 29 -16
16 ماهان پیوس 15 10249 22 35 -13
17 مقاومت 15 10249 13 28 -15
18 یاران خوراکیان 15 8159 8 33 -25
هفته
جمعه 22 اسفند 1399
11:00 پرسپولیس1 - 0 پیکان
11:00 ایرانمهر0 - 1 دوستی مهر
12:00 آکادمی کیا8 - 0 نارنجی پوشان کوهسار
12:00 ستارگان نوری2 - 0 یاران خوراکیان
12:00 باتیس0 - 0 شاهین
12:00 پیروزان تکین1 - 2 ماهان پیوس
12:30 استقلال3 - 0 سایپا
14:00 پارسیان جوان3 - 0 مهر یاران
14:00 مقاومت2 - 0 داماش پارسه