جدول

سال
گروه سنی
لیگ
تيم بازيها امتياز بردمساوی باختگل زدهگل خوردهتفاضل گل
1 پیکان 9 23720 15 2 13
2 آکادمی کیا 9 20621 26 12 14
3 سایپا 9 20621 22 8 14
4 استقلال 9 18531 18 4 14
5 دوستی مهر 9 17522 21 11 10
6 آریا پارس 9 15432 11 7 4
7 حامی 9 13342 8 6 2
8 شاهین 9 12333 15 11 4
9 پارسیان جوان 9 11324 8 12 -4
10 فراز گستر ستاره سازان 9 10243 9 16 -7
11 آتیه حساب 9 9306 6 11 -5
12 مهر یاران 9 7216 10 15 -5
13 پرسپولیس 9 7144 8 15 -7
14 کیانمهر 9 7144 6 15 -9
15 پیروزان تکین 9 4117 6 23 -17
16 ستارگان نوری 9 4117 9 30 -21
هفته
سه شنبه 2 آذر
مهر یاران2 - 1 آتیه حساب
آریا پارس2 - 0 پیروزان تکین
آکادمی کیا2 - 2 شاهین
حامی0 - 0 پرسپولیس
استقلال0 - 1 فراز گستر ستاره سازان
سایپا4 - 0 ستارگان نوری
کیانمهر1 - 3 پیکان
پارسیان جوان1 - 0 دوستی مهر