آکادمی کیا 11 - 0 کوهسار

هفته دوم

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته اول - ۱۳۹۸/۰۴/26 - تهران - ورزشگاه مادران


آکادمی کیا 11

کوهسار ۰


دروازبان

آریا حسینی فرد


مدافعین

علیرضا سعدی پور

امیرحسین ثقفی 🔁 ماهان کاکولاریمی

امیررضا فیروزبخت


هافبك ها
سبحان کمالوند

صدرا طاهر 🔁 سینا عزیزی

امیرسجاد بهتاج 🔁 ستار رجایی

فردین بحری

امیرحسین ریوندی


مهاجمين

سجاد خادمی

محمدامین دوستعلی


گلها
محمدامین دوستعلی 7گل
سجاد خادمی 2گل
فردین بحری
علیرضا سعدی پورعکس : علیرضا کرمی