آکادمی کیا 14 - 0 ماشین سازی تبریز

هفته هفتم

لیگ برتر نونهالان کشور - هفته هفتم - ۱۳۹۸/۰7/26 - تهران - ورزشگاه مادران


آکادمی کیا 14

ماشین سازی تبریز 0


دروازبان

پویا زینالی


مدافعین

مانی غلامی

میکائیل جعفرزاده 🔁 عرفان مرادی

متین عسگری🔁 امیرعلی یعقوبی


هافبك ها
فائز طاقانی

پارسا احمدوند

امیرمحمد رزاق 🔁 پوریا مشالگردی

ابوالفضل رضایی

علیرضا شریفی


مهاجمين

سروش غنی پور 🔁 متین تکمر

الیار رحمانی


گلها

فائز طاقانی 5گل
الیار رحمانی 3گل

ابوالفضل رضایی 2گل

علیرضا شریفی 2گل

پوریا مشالگردی
امیرعلی ابراهیمی

عکس : علیرضا کرمی