آکادمی کیا 3 - 1 شاهین

هفته هشتم

ليگ برتر نونهالان تهران

۱۳۹۷/۰5/19

آکادمی کیا 3

شاهین 1

ترکیب :

دروازبان

آرین عسگری

مدافعین

محمدمهدی محمدی

امیرسجاد بهتاج 🔁 ماهان کاکولاریمی

امیررضا فیروزبخت

هافبك ها

سبحان کمالوند

امیرحسین حاجی زاده 🔁 آدان رشیدی

فردین بحری

سینا قاسمی 🔁 رضا میرزاییان

ارشیا حاتمی

مهاجمين

یادار رستمی

سجاد خادمی

گلها

یادگار رستمی

فردین بحری

ماهان کاکولاریمی


عکس : علیرضا کرمی