آکادمی کیا 3 - 1 شهرداری اردبیل

هفته دوازدهم

لیگ برتر نونهالان کشور - هفته دوازدهم - ۱۳۹۸/۰9/08 - تهران - ورزشگاه مادران



آکادمی کیا ۳

شهرداری اردبیل ۱


دروازبان

پویا زینالی


مدافعین

پوریا مشالگردی 🔁 متین تکمر 🔁 متین کریمی

میکائیل جعفرزاده

متین عسگری 🔁 نیما میرزایی


هافبك ها

علیرضا شریفی

امیرمحمد رزاق 🔁 نیما شکوهی

امیرعلی یعقوبی 🔁 پارسا احمدوند

سپهر امین نیا 🔁 امیرمحمد رزاق

سروش غنی پور

ابوالفضل رضایی


مهاجمين

فائز طاقانی

الیار رحمانی


گلها

فائز طاقانی

الیار رحمانی

علیرضا شریفی


عکس : میلاد اسماعیلی