آکادمی کیا 3 - 1 کیوج

هفته شانزدهم

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته شانزدهم  ۱۳۹۸/۰8/09 - تهران - ورزشگاه مادران


آکادمی کیا 3

کیوج 1


دروازبان

امیرحسین آسیابان پور


مدافعین

محمدمهدی محمدی

امیرحسین ثقفی

علیرضا سعدی پور 🔁 سینا قاسمی

ماهان کاکولاریمی


هافبك ها
سبحان کمالوند

امیررضا فیروزبخت 🔁 امیرحسین ریوندی

امیرحسین حاجی زاده 🔁 ستار رجایی

فردین بحری


مهاجمين

یادگار رستمی

سجاد خادمی


گلها

یادگار رستمی

سجاد خادمی

فردین بحریعکس : میلاد اسماعیلی