آکادمی کیا 8 - 2 مقاومت

هفته هفدهم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/۰7/13

مقاومت 2

آکادمی کیا 8

ترکیب :

دروازبان

مهدی کرد

مدافعین

فردین بحری

مهرشاد زارع

عارف مومن 🔁 امیرحسین ریوندی

هافبك ها

فرهاد زاوشی 🔁 علی حسین زاده

میثم رضایی 🔁 مهران مهری نیا

ارشیا مهدوی کیا

ارشیا حاتمی

مهاجمين

عرفان قربانی

مجتبی فخریان

حسین حاجی زاده

گلها

حسین حاجی زاده 5 گل

عرفان قربانی

مجتبی فخریان

ارشیا مهدوی کیا


عکس : علیرضا کرمی