برنامه بازیهای تیم 13 سال آکادمی کیا در روز نخست تورنمنت بسولد کاپ ۲۰۱۹ بلژیک

31 May 2019 توسط admin

روز نخست در مرحله گروهی در اولین دیدار با تیم اندلخت ساعت 14 به وقت ایران روبرو می شود

تیم فوتبال 13 سال آکادمی کیا در گروه چهارم در کنار تیمهای مطرح اندرلخت ، لیل و منتخب بلژیک قرار گرفت و در روز نخست در مرحله گروهی در اولین دیدار با تیم اندلخت ساعت 14 به وقت ایران روبرو می شود .

آکادمی کیا - اندرلخت

ساعت 14


آکادمی کیا منتخب بلژیک

ساعت 17


آکادمی کیا - لیل


ساعت 19:30