بیانیه آکادمی کیا در خصوص رای صادره کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران

31 فروردین 1400 توسط admin

آکادمی کیا، رسماً اعلام مینماید که آقای محمد صدرا طاهر اسماعیل متولد 8/3/86 بازیکن این باشگاه است و همین شخص با مدارک شناسایی رسمی خود در مسابقات ثبت نام نموده و همین شخص در تمام مسابقات حضور پیدا کرده و هیچ شخصی به جای وی و با مدارک وی به میدان نرفته است.

در رای صادر شده از سوی کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران به شماره 188/ک/206 مورخ 30/1/1400، بدون هیچ مدرک و مستندی، این اتهام سنگین به آکادمی کیا نسبت داده شده است که این آکادمی از بازیکنی به نام آقای محمد صدرا طاهر اسماعیل استفاده نموده درحالیکه نام واقعی آن محمد رضا طاهر اسماعیل است! و ادعا شده است که محمد رضا طاهر اسماعیل با مشخصات جعلی برادرش محمد صدرا طاهر اسماعیل در مسابقات شرکت کرده است و در نهایت قید شده که با توجه به جثه و فیزیک بدنی آقای محمد رضا طاهر اسماعیل حدوداً با سن 20 الی 21 تطبیق میکند! 1- آکادمی کیا، رسماً اعلام مینماید که آقای محمد صدرا طاهر اسماعیل متولد 8/3/86 بازیکن این باشگاه است و همین شخص با مدارک شناسایی رسمی خود در مسابقات ثبت نام نموده و همین شخص در تمام مسابقات حضور پیدا کرده و هیچ شخصی به جای وی و با مدارک وی به میدان نرفته است. 2- مشخص نیست که کمیته محترم هیات فوتبال استان تهران ( که البته فقط یکی از اعضای آن کمتیه در جلسه رسیدگی مورخ 26/12/1399حضور داشته است) بدون استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز هویت، و صرفاً بر اساس مشاهده ی چشمان خود، این اتهام سنگین را وارد نموده اند که آکادمی کیا از شخص دیگری غیر از بازیکن ثبت نام شده، در مسابقات استفاده کرده است!؟ بسیار واضح است که متاسفانه، اتکا به چشمان و استنباط رسیدگی کننده به این پرونده، جایگزین روش های تشخیص هویت اشخاص از قبیل تست DNA و غیره شده است. 3- مشخص نیست که کمیته محترم انضباطی هیات فوتبال استان تهران، چگونه و صرفاً بر اساس جثه ی یک فرد، سن واقعی او را تشخیص داده و بر اساس قدرت چشمان خود، اقدام به صدور رای و ورود اتهامی به این سنگینی نموده اند!؟ همانطور که مشخص است، سن هر شخص با آزمایشات دقیق مربوط به اسکن استخوان (ایکس ری و MRI)، مشخص می گردد ولی در این پرونده ظااهرا چشمان یک نفر از اعضای کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران، علاوه بر تشخیص هویت، ملاک تعیین سن بازیکن گردیده است! 4- در قسمتی از رای اشاره شده است که شخصی که از طرف آکادمی کیا به عنوان محمدرضا طاهر اسماعیل به کمیته انضباطی معرفی شده بود، کارت ملی و کارت پایان خدمت به همراه نداشته است و .... ! در حالیکه اولاً شناسنامه عکس دار همراه وی بوده که مشخص نیست به چه جهت در رای اشاره ای به آن نشده و ثانیاً کارت ملی وی هنوز صادر نشده و رسید درخواست کارت ملی وی به کمیته انضباطی ارائه شده بوده است. 5- لازم به ذکر است که موضوع همین پرونده، سابقا نیز در همان کمیته محترم انضباطی هیات فوتبال استان تهران مطرح شده بوده که منجر به برائت آکادمی کیا شده بوده است. لکن علی الظاهر آن پرونده مفقود و از دسترس خارج شده است؟! 6- واضح است که آکادمی کیا، مطابق مقررات، اعتراض شدید خود را نسبت به این رای سراسر اشتباه و سرشار از تهمت های اثبات نشده، تا اثبات حقانیت آکادمی و بازیکن، در مراجع ذی صلاح انجام خواهد داد و طبق قانون، حق شکایت از شخص یا اشخاصی که با سوء استفاده از منصب خود، بدون مدرک و مستند، اقدام به هتک آبرو و حیثیت چندین و چندساله اشخاص نموده اند برای این آکادمی محفوظ خواهد بود. بدیهی است که مطابق قوانین و مقررات، علاوه بر عواقب کیفری، جبران کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از ورود این اتهامات سنگین، بر عهده ی شخص یا اشخاصی است که در اتخاذ و اعلام چنین تصمیم غیر قانونی مستقیم یا غیر مستقیم، شریک یا به نحوی مداخله داشته اند.