رعد سرخ 0 - 12 آکادمی کیا

هفنه سیزدهم

لیگ دسته اول جوانان تهران - هفته سیزدهم  ۱۳۹۸/۰۸/17 - تهران - ورزشگاه تختی


رعد سرخ 0

آکادمی کیا 12


دروازبان

عماد آرام


مدافعین

مهرشاد زارع

پارسا بقالیان

مهدی محمدی 🔁 مهران مهری نیا

امیرحسین گرزین


هافبك ها
ارشیا مهدوی کیا

علی حسین زاده 🔁 میثم رضایی

علی اکبر حقی 🔁 رضا مهدوی

امیررضا اسلام طلب


مهاجمين

عرفان قربانی

مجتبی فخریان


گلها

عرفان قربانی 5گل

امیررضا اسلام طلب 3 گل

مجتبی فخریان 2گل

علی اکبر حقی

میثم رضایی


عکس : علیرضا کرمی