شاهین 0 - 5 آکادمی کیا

هفته سیزدهم

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته سیزدهم - ۱۳۹۸/۰7/12 - تهران - ورزشگاه شاهین


شاهین 0

آکادمی کیا 5


دروازبان

آریا حسینی فرد


مدافعین

ماهان کاکولاریمی 🔁 سینا قاسمی

محمدمهدی محمدی

امیرحسین ریوندی

پارسا همتی


هافبك ها

سجاد خادمی

سبحان کمالوند 🔁 امیرحسین حاجی زاده

ارشیا حاتمی

فردین بحری


مهاجمين

یادگار رستمی

محمدامین دوستعلی 🔁 سعید محمودی


گلها
سجاد خادمی 2گل
یادگار رستمی
امیرحسین حاجی زاده
سینا قاسمی

عکس : علیرضا کرمی