شهدای کیوج 2 - 0 آکادمی کیا

هفته اول

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته اول - ۱۳۹۸/۰4/19 - تهران - ورزشگاه فکوری


کیوج 2

آکادمی کیا 0


دروازبان

امیررضا آچاک


مدافعین

ماهان کاکولاریمی

سعید محمودی 🔁 علی ازادمهر

نوید هوزیاری


هافبك ها
ستار رجایی

امیرحسین حاجی زاده 🔁 محمد ایران نژاد

رضا میرزاییان 🔁 اویس محمدزاده

امیرسجاد بهتاج

امیررضا فیروزبخت


مهاجمين

صدرا طاهر

محمدامین دوستعلی


گلها


عکس : علیرضا کرمی