آکادمی کیا 3 - 0 استقلال

هفته بیست و چهارم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/09/10

آکادمی کیا 3

استقلال ۰

ترکیب :

دروازبان

مهدی کرد

مدافعین

پارسا بقالیان 🔁 محمدامین دوستعلی

امیرحسین گرزین 🔁 عارف مومن

امین پیل علی

فردین بحری

هافبك ها

فرهاد زاوشیفرهاد زاوشی

 ارشیا مهدوی کیا ©

امیررضا اسلام طلب 🔁 یادگار رستمی

مهران مهری نیا

مهاجمين

عرفان قربانی

مجتبی فخریان

گلها

عرفان قربانی ۲ گل

ارشیا مهدوی کیا


عکس : علیرضا کرمی