آکادمی کیا 3 - 1 پیکان

هفته بیست و نهم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/۱0/14

آکادمی کیا 3

پیکان 1

ترکیب :

دروازبان

عماد آرام

مدافعین

امین پیل علی ، مهرشاد زارع ، عارف مومن(محمدمهدی محمدی)

هافبك ها

فرهاد زاوشی ،علی حسین زاده ، ارشیا حاتمی ،(فردین بحری)، مهران مهری نیا(امیرحسین ریوندی)، ارشیا مهدوی کیا

مهاجمين

عرفان قربانی،مجتبی فخریان

گلها

عرفان قربانی 3 گل

عکس : علیرضا کرمی