آکادمی کیا 9 - 0 پرشین ایرانمهر

هفته بیست و هشتم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/۱۰/07

آکادمی کیا 9

پرشین ایرانمهر 0

ترکیب :

دروازبان

مهدی کرد

مدافعین

امین پیل علی 🔁 محمد مهدی محمدی

امیرحسین ریوندی

عارف مومن

هافبك ها

فرهاد زاوشی

علی حسین زاده 

میثم رضایی

پارسا بقالیان 🔁 ارشیا حاتمی

امیرحسین گرزین 🔁 محمدامین دوستعلی

مهاجمين

عرفان قربانی

مجتبی فخریان

گلها

عرفان قربانی 6 گل

مجتبی فخریان ۳ گل


عکس : علیرضا کرمی