ایرانمهر 0 - 1 آکادمی کیا

هفته بیست و یکم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/۰8/۱1

ایرانمهر 0

آکادمی کیا 1

ترکیب :

دروازبان

مهدی کرد

مدافعین

فردین بحری

 امین پیل علی

امیرحسین ریوندی 🔁 ارشیا حاتمی

عارف مومن

هافبك ها

فرهاد زاووشی 🔁 امیررضا اسلام‌طلب

ارشیا مهدوی کیا

محمد امین دوستعلی 🔁 علی حسین زاده

عرفان قربانی

مهاجمين

مجتبی فخریان

حسین حاجی زاده

گلها

حسین حاجی زاده


عکس : علیرضا کرمی