صبا 1 - 2 آکادمی کیا

هفته بیست و هفتم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/09/30

صبا 1

آکادمی کیا 2

ترکیب :

دروازبان

عماد ارام

مدافعین

امیرحسین گرزین

محمدمهدی محمدی

عارف مومن 

هافبك ها

پارسا بقالیان

ارشیا مهدوی کیا ©🔁امیررضا فیروزبخت

میثم رضایی

مهران مهری نیا

مهاجمين

حسین حاجی زاده

مجتبی فخریان

عرفان قربانی 🔁 فردین بحرین

گلها

مهران مهری نیا

عرفان قربانی

عکس : علیرضا کرمی