فولاد طلائیه 1 - 7 آکادمی کیا

هفته بیست و پنجم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/۰۹/16

فولاد طلائیه ۱

آکادمی کیا 7

ترکیب :

دروازبان

مهدی کرد

مدافعین

امیررضا فیروزبخت

امیرحسین گرزین

عارف مومن

محمدمهدی محمدی

هافبك ها

پارسا بقالیان 🔁 نیما نعمانی

 سجاد خادمی 🔁 سینا قاسمی

میثم رضایی

مهران مهری نیا

مهاجمين

یادگار رستمی 🔁 صدرا طاهر 

عرفان قربانی

گلها

عرفان قربانی ۶ گل

صدرا طاهر

عکس : علیرضا کرمی