پارسیان 2 - 4 آکادمی کیا

هفته نوزدهم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/۰7/27

پارسیان 2

آکادمی کیا 4

ترکیب :

دروازبان

عماد آرام

مدافعین

فردین بحری

پارسا بقالیان

عارف مومن

هافبك ها

میثم رضایی🔁 فرهاد زاووشی

ارشیا مهدوی کیا

امیرحسین ریوندی 🔁 مهران مهری نیا

محمد امین دوستعلی 🔁 ارشیا حاتمی

عرفان قربانی

مهاجمين

مجتبی فخریان

حسین حاجی زاده

گلها

حسین حاجی زاده 2 گل

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


عکس : علیرضا کرمی