آکادمی کیا 6 - 0 آریا پارس

هفته بیستنعم

ليگ برتر نونهالان تهران

۱۳۹۷/۰8/24

آکادمی کیا 6

آریا پارس  ۰

ترکیب :

دروازبان

 آریا حسینی فرد

مدافعین

سعید محمودی 🔁 ماهان کاکولاریمی

امیررضا فیروزبخت 🔁 نوید هوزیاری

محمدمهدی محمدی

هافبك ها

سبحان کمالوند

ارشیا حاتمی

نیما نعمانی 🔁 امیرحسین حاجی زاده 

یادگار رستمی

صدرا طاهر 🔁 امیرسجاد بهتاج

مهاجمين

محمدامین دوستعلی

سجاد خادمی

گلها

یادگار رستمی ۲ گل

ارشیا حاتمی ۲ گل

محمدامین دوستعلی 

سجاد خادمی 


عکس : علیرضا کرمی