آکادمی کیا 6 - 0 راه آهن

هفته هجدهم

ليگ برتر نونهالان تهران

۱۳۹۷/۰8/21

آکادمی کیا 6

راه آهن  ۰

ترکیب :

دروازبان

آرین عسگری

مدافعین

سعید محمودی 🔁 حسین ریاضی

امیررضا فیروزبخت

ماهان کاکولاریمی

هافبك ها

محمدمهدی محمدی 🔁 رضا میرزاییان

 سبحان کمالوند 🔁 امیرحسین حاجی زاده

فردین بحری

ارشیا حاتمی

نیما نعمانی 🔁 یادگار رستمی

مهاجمين

محمدامین دوستعلی

سجاد خادمی

گلها

فردین بحری ۳ گل

محمدامین دوستعلی 

سجاد خادمی

سعید محمودی


عکس : علیرضا کرمی