راه آهن 2 - 3 آکادمی کیا

هفته سوم

ليگ برتر نونهالان تهران

۱۳۹۷/۰8/۰3

راه آهن 2

آکادمی کیا 3

ترکیب :

دروازبان

آرین عسگری

مدافعین

ماهان کاکولاریمی

امیررضا فیروزبخت 🔁 نوید هوزیاری

آدان رشیدی 🔁 رضا میرزاییان

امیرحسین ریوندی 🔁 نیما نعمانی 

هافبك ها

سبحان کمالوند 🔁 امیرسجاد بهتاج

ارشیا حاتمی

امیرحسین حاجی زاده

صدرا طاهر

مهاجمين

 محمدامین دوستعلی

سجاد خادمی

گلها

سجاد خادمی 3 گل


عکس : علیرضا کرمی