میعادکوشان 3 - 6 آکادمی کیا

هفته دوازدهم


لیگ برتر نونهالان تهران

۱۳۹۷/۰۶/08


میعاد کوشان 3

آکادمی کیا 6


ترکیب :

دروازبان

 آریا حسینی فرد

مدافعین

ماهان کاکولاریمی

امیررضا فیروزبخت

محمدمهدی محمدی 🔁 رضا میرزاییان

هافبك ها

سبحان کمالوند

امیرحسین حاجی زاده 🔁 آدان رشیدی

ارشیا حاتمی

فردین بحری

امیرحسین ریوندی

مهاجمين

سجاد خادمی

یادگار رستمی


گلها

یادگار رستمی 3 گل

سجاد خادمی 2 گل

امیرحسین ریوندی


عکس : سجاد ایمانیان