پرشین ایرانمهر 0 - 4 آکادمی کیا

هفته پنجم

ليگ برتر نونهالان تهران

۱۳۹۷/۰7/12

پرشین ایرانمهر 0

آکادمی کیا 4

ترکیب :

دروازبان

آرین عسگری 🔁 رامتین خلجی

مدافعین

ماهان کاکولاریمی

امیررضا فیروزبخت

محمدمهدی محمدی

سعید محمودی

هافبك ها

سبحان کمالوند

ارشیا حاتمی 🔁 آدان رشیدی

فردین بحری 🔁 امیرحسین حاجی زاده

سینا قاسمی 🔁 رضا میرزاییان


 مهاجمين

یادگار رستمی 🔁 نیما شکوهی

سجاد خادمی

گلها

سجاد خادمی ۳ گل

سینا قاسمی


عکس : علیرضا کرمی