خلیج فارس شیراز 0 - 2 آکادمی کیا

مرحله دوم گروهی

ليگ برتر نونهالان کشور

۱۳۹۷/۰۹/۲4

خلیج فارس شیراز 0

آکادمی کیا 2

ترکیب :

دروازبان

رامتین خلجی

مدافعین

نیما احمدی

رضا میرزاییان

علیرضا محبعلی

هافبك ها

امیرمحسن عبادی

محمد اویس محمدزاده

حمیدرضا فیروزی 🔁 محمد ایران نژاد 🔁 علی اسماعیل وندی

سروش غنی پور 🔁 علی شریفی

امیرسجاد بهتاج 

مهاجمين

مهدی رهبری 🔁 محمدمهدی محمد زاده

نیما شکوهی

گلها

نیما شکوهی ۲ گل

عکس : علیرضا کرمی