شهرداری رشت 0 - 1 آکادمی کیا

مرحله دوم گروهی

ليگ برتر نونهالان کشور

۱۳۹۷/۰۹/۲6

شهرداری رشت ۰

آکادمی کیا 1

ترکیب :

دروازبان

امیررضا آچاک

مدافعین

مهدی فرخنده

رضا میرزاییان

علی اسماعیل وندی

هافبك ها

امیرمحسن عبادی

محمد اویس محمدزاده

حمیدرضا فیروزی 🔁 نیما شکوهی

امیررضا شیخی راد 🔁 علی شریفی

امیرسجاد بهتاج

مهاجمين

مهدی رهبری 🔁 محمدمهدی محمدزاده

سروش غنی پور 🔁 محمد طه سیفی

گلها

امیرسجاد بهتاج

عکس : علیرضا کرمی