پدیده ساری 1 - 3 آکادمی کیا

مرحله دوم گروهی

ليگ برتر نونهالان کشور

۱۳۹۷/۰9/23

پدیده ساری ۱

آکادمی کیا 3

ترکیب :

دروازبان

امیررضا آچاک

مدافعین

مهدی فرخنده 🔁 نیما احمدی

رضا میرزاییان

علیرضا محبعلی

هافبك ها

امیرمحسن عبادی

محمد اویس محمدزاده

حمیدرضا فیروزی 🔁 محمد مهدی محمد زاده

سروش غنی پور 🔁 علی شریفی

امیررضا حسین زاده 🔁 امیررضا شیخی راد 🔁 علی اسماعیل وندی

مهاجمين

مهدی رهبری

محمد ایران نژاد 🔁 نیما شکوهی

گلها

مهدی رهبری

نیما شکوهی

*گل بخودی 

عکس : علیرضا کرمی