مقاومت کوثر 0 - 6 آکادمی کیا

هفته هفتم

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته هفتم  ۱۳۹۸/۰۸/20 - تهران - ورزشگاه مصلی نژادمقاومت کوثر ۰

آکادمی کیا 6


دروازبان

آریا حسینی فردمدافعین

امیررضا فیروزبخت

امیرحسین ریوندی

 ماهان کاکولاریمی 🔁 امیرحسین ثقفی


هافبك ها
سبحان کمالوند

امیرحسین حاجی زاده

ارشیا حاتمی

ستار رجایی 🔁 نوید هوزیاری

سینا قاسمی


مهاجمين

فردین بحری

سجاد خادمی


گلها

  فردین بحری 4گل

سجاد خادمی

امیرحسین حاجی زاده


عکس : میلاد اسماعیلی