کوهسار 0 - 4 آکادمی کیا

هفته هفدهم

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته هفدهم  ۱۳۹۸/۰۸/17 - تهران - ورزشگاه زمزم



کوهسار 0

آکادمی کیا 4


دروازبان

امیرحسین آسیابان پور



مدافعین

امیررضا فیروزبخت 🔁 سبحان کمالوند

امیرحسین ثقفی

نوید هوزیاری 🔁 امیرحسین ریوندی

ماهان کاکولاریمی


هافبك ها
سینا قاسمی

امیرحسین حاجی زاده 🔁 فردین بحری

ارشیا حاتمی
ستار رجایی


مهاجمين

یادگار رستمی

سجاد خادمی


گلها

  یادگار رستمی 3گل

سجاد خادمی


عکس : میلاد اسماعیلی