باتیس 0 - 2 آکادمی کیا

هفته یازدهم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹۸/۰8/03

باتیس 0

آکادمی کیا ۲

دروازبان

مهدی کرد


مدافعین

مهرشاد زارع

 عارف مومن

امین پیل علی 🔁 رضا مهدوی


هافبك ها

مهران مهری نیا 🔁 مهدی محمدی

ارشیا مهدوی کیا

علی حسین زاده 🔁 یادگار رستمی
 امیررضا اسلام طلب
میثم رضایی
 

مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

عرفان قربانی

یادگار رستمی


عکس : علیرضا کرمی