آکادمی کیا 4 - 1 پارس اوژن

هفته دوازدهم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹۸/۰8/10

آکادمی کیا 4

پارس اوژن 1

دروازبان

مهدی کرد


مدافعین

مهرشاد زارع

امین پیل علی

رضا مهدوی 🔁 علی حسین زاده


هافبك ها

مهران مهری نیا 🔁 یارگار رستمی

ارشیا مهدوی کیا

میثم رضایی

علی اکبر حقی 🔁 مهدی محمدی

امیرحسین گرزین

 

مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

علی اکبر حقی

عرفان قربانی

یادگار رستمی
مهدی محمدی


عکس : علیرضا کرمی - میلاد اسماعیلی