آکادمی کیا 3 - 2 صبا

هفته دهم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹۸/۰۷/26

آکادمی کیا 3

صبا 2

دروازبان

عماد ارام


مدافعین

مهرشاد زارع

 عارف مومن

امیرحسین گرزین 🔁 پارسا بقالیان


هافبك ها

مهران مهری نیا

ارشیا مهدوی کیا

محمدامین دوستعلی 🔁 علی حسین زاده
 امیررضا اسلام طلب
یادگار رستمی 🔁 میثم رضایی
 

مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

علی حسین زاده

عرفان قربانی

مجتبی فخریان


عکس : علیرضا کرمی