آکادمی کیا 4 - 0 ستارگان

هفته دوم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰5/24

آکادمی کیا 4

ستارگان 0

دروازبان

مهدی کرد


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

پارسا بقالیان 🔁 رضا مهدوی

عارف مومن


هافبك ها

میثم رضایی

ارشیا مهدوی کیا 🔁 محمدامین دوستعلی

مهران مهری نیا 🔁 علی حسین زاده

امیررضا اسلام طلب


مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

 مجتبی فخریان 2گل

ارشیا مهدوی کیا

عرفان قربانی


عکس : میلاد اسماعیلی