استقلال جنوب 1 - 4 آکادمی کیا

هفته نهم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰7/19

استقلال جنوب 1

آکادمی کیا 4

دروازبان

مهدی کرد


مدافعین

امین پیل علی 🔁 پارسا بقالیان

مهرشاد زارع

رضا مهدوی 🔁 امیررضا فیروزبخت
 عارف مومن

هافبك ها


میثم رضایی

ارشیا مهدوی کیا

علی حسین زاده 🔁 محمدامین دوستعلی

امیررضا اسلام طلب

مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

عرفان قربانی 2گل

امیررضا اسلام طلب

مجتبی فخریان


عکس : علیرضا کرمی