FCwacker 0 - 5 FCKIA

بازی دوستانه

کوردیال کاپ (کیتزبول - اتریش):از معتبرترین تورنمنت های فوتبال پایه در اروپا که به مدت ۲۲ سال هست که در حال بزرگزاری است. این تورنمنت در ۳ رده سنی زیر ۱۱، زیر ۱۳، و زیر ۱۵ سال انجام می شود و بیش از ۶۰ تیم اروپایی در قالب ۱۰ گروه طی ۳ روز با یکدیگر به رقابت می پردازند.