سپهر پارس 1 - 0 آکادمی کیا

هفته اول

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰5/19

سپهر پارس ۲

آکادمی کیا 1

دروازبان

عماد آرام


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

رضا مهدوی

عارف مومن


هافبك ها

میثم رضایی

ارشیا مهدوی کیا

مهران مهری نیا

امیررضا اسلام طلب


مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

مجتبی فخریان


عکس : علیرضا کرمی