آکادمی کیا 2 - 0 سرخپوشان

هفته ششم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰6/21

آکادمی کیا 2

سرخ پوشان 0

دروازبان

مهدی کرد


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

امیرحسین گرزین


هافبك ها

 میثم رضایی

ارشیا مهدوی کیا

رضا مهدوی 🔁 محمدمهدی محمدی

عرفان قربانی 🔁 مهدی بهداروند

علی حسین زاده

امیررضا اسلام طلب


مهاجمين

مجتبی فخریان

محمدامین دوستعلی 🔁 پارسا بقالیان


گلها

مجتبی فخریان 2گل


عکس : میلاد اسماعیلی