آکادمی کیا 9 - 0 داماش

هفته نهم

لیگ برتر هفده سال تهران - هفته نهم ۱۳۹۸/۱1/۰2 - تهران - ورزشگاه مادران آکادمی کیا 9 داماش 0 دروازبان عماد ارام مدافعین عارف مومن نوید هوزیاری امیرحسین گرزین امین پیل علی هافبك ها علی حسین زاده مهران مهری نیا امیرحسین حاجی زاده علی اکبر حقی 🔁 ارشیا مهدوی کیا مهاجمين پارسا بقالیان میثم رضایی گلها میثم رضایی 4 گل عارف مومن 2 گل پارسا بقالیان علی حسین زاده علی اکبر حقی عکس : میلاد اسماعیلی