جدول

سال
گروه سنی
لیگ
تيم بازيها امتياز بردمساوی باختگل زدهگل خوردهتفاضل گل
1 آکادمی کیا 17 391232 58 19 39
2 پارسیان جوان 17 381223 48 14 34
3 استقلال 17 33962 34 22 12
4 پیروزان تکین 17 32953 33 18 15
5 ایرانمهر 17 31944 40 31 9
6 مهر یاران 17 29782 33 19 14
7 پیکان 17 27764 24 17 7
8 پرسپولیس 17 24737 30 32 -2
9 داماش پارسه 17 22647 18 28 -10
10 شاهین 17 21566 25 24 1
11 دوستی مهر 17 20629 21 21 0
12 ستارگان نوری 17 18467 21 29 -8
13 باتیس 17 17458 22 34 -12
14 ماهان پیوس 17 16449 25 36 -11
15 مقاومت 17 16449 18 30 -12
16 سایپا 17 154310 20 41 -21
17 نارنجی پوشان کوهسار 17 133410 15 36 -21
18 یاران خوراکیان 17 81511 10 44 -34
هفته
دوشنبه 10 خرداد
آکادمی کیا3 - 3 مهر یاران
پیروزان تکین6 - 2 نارنجی پوشان کوهسار
استقلال3 - 3 باتیس
ماهان پیوس2 - 1 پیکان
ایرانمهر5 - 5 شاهین
ستارگان نوری2 - 1 سایپا
پرسپولیس6 - 0 داماش پارسه
مقاومت2 - 1 دوستی مهر
پارسیان جوان8 - 1 یاران خوراکیان