پیام 1 - 3 آکادمی کیا

هفته چهاردهم

لیگ دسته اول جوانان تهران - هفته چهاردهم  ۱۳۹۸/۰9/01 - تهران - ورزشگاه پیام


پیام 1

آکادمی کیا 3


دروازبان

آریا حسینی فرد


مدافعین

رضا مهدوی

محمدمهدی محمدی 🔁 ماهان کاکولاریمی

علیرضا سعدی پور 🔁 پارسا همتی

امیرحسین ثقفی


هافبك ها
سبحان کمالوند

سینا قاسمی

ارشیا حاتمی 🔁 امیررضا فیروزبخت

امیرحسین ریوندی


مهاجمين

یادگار رستمی

محمدامین دوستعلی


گلها

محمدامین دوستعلی ۲گل

امیرحسین ریوندیعکس : علیرضا کرمی


کادر فنی

بازیکنان