تیم کوردیال کاپ 2019 (15 سال)


کادر فنی


دروازبانان


مدافعان


هافبک ها


مهاجمان