آکادمی کیا 5 - 1 احسان ری

هفته ششم

لیگ برتر هفده سال تهران - هفته ششم  ۱۳۹۸/10/08 - تهران - ورزشگاه مادران


آکادمی کیا 5

احسان ری 1


دروازبان

مهدی کرد

مدافعین

عارف مومن

مهرشاد زارع

امیرحسین گرزین

امین پیل علی


هافبك ها
علی حسین زاده 🔁 مهران مهری نیا 

پارسا بقالیان 🔁 امیرحسین حاجی زاده

میثم رضایی

امیررضا اسلام طلب


مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی 🔁 ارشیا مهدوی کیا


گلها

مجتبی فخریان 3گل

عارف مومن

امیررضا اسلام طلب


عکس : میلاد اسماعیلی