ایرانمهر 1 - 2 آکادمی کیا

هفته پنجم

لیگ برتر هفده سال تهران - هفته پنجم ۱۳۹۸/۱۰/11 - تهران - ورزشگاه باباخانی ایرانمهر 1 آکادمی کیا 2 دروازبان عماد ارام مدافعین عارف مومن مهرشاد زارع امیرحسین گرزین امین پیل علی 🔁 پارسا بقالیان هافبك ها مهران مهری نیا 🔁 امیرحسین حاجی زاده ارشیا مهدوی کیا میثم رضایی علی اکبر حقی 🔁 مهدی محمدی مهاجمين مجتبی فخریان امیررضا اسلام طلب گلها میثم رضایی مجتبی فخریان عکس : علیرضا کرمی