آکادمی کیا 2 - 0 سپاهان گرگان

هفته چهارم

ليگ برتر نونهالان کشور

۱۳۹۷/۰7/13

آکادمی کیا 2

سپاهان گرگان 0

ترکیب :

دروازبان

امیررضا آچاک 🔁 رامتین خلجی

مدافعین

نیما احمدی 🔁 علیرضا محبعلی 

محمد طه سیفی 

مهدی فرخنده

علی اسماعیل وندی 🔁 امیر رضا شیخی راد

هافبك ها

اویس محمدزاده

امیرمحسن عبادی

رضا میرزایان

امیرسجاد بهتاج

مهاجمين

مبین ابراهیم زاده 🔁 حمیدرضا فیروزی

محمد مهدی محمدزاده 🔁 نیما شکوهی

گلها

امیرمحسن عبادی

رضا میرزاییان


عکس : علیرضا کرمی