آکادمی کیا 7 - 2 پیشگامان مشهد

هفته دهم

ليگ برتر نونهالان کشور

۱۳۹۷/۰8/24

آکادمی کیا 7

ذوب آهن مشهد 2

ترکیب :

دروازبان

رامتین خلجی

مدافعین

نیما احمدی

محمد طه سیفی 🔁 علیرضا محب علی

علی اسماعیل وندی 🔁 محمدرضا نساج

هافبك ها

امیرمحمد بخشی 🔁 حمیدرضا فیروزی

مبین ابراهیم زاده 🔁 سروش غنی پور

امیررضا حسین زاده 🔁 مهدی مهدوی

امیرمحسن عبادی

محمد اویس محمدزاده 🔁 نیما شکوهی

مهاجمين

مهدی رهبری

محمدمهدی محمدزاده 🔁 محمد ایران نژاد

گلها

مهدی رهبری ۴ گل

محمد ایران نژاد 

محمد اویس محمدزاده

حمیدرضا فیروزی


عکس : علیرضا کرمی