سرخپوشان ساری 1 - 1 آکادمی کیا

هفته سوم

ليگ برتر نونهالان کشور

۱۳۹۷/۰7/06

سرخپوشان ساری 1

آکادمی کیا 1

ترکیب :

دروازبان

رامتین خلجی

مدافعین

مهدی فرخنده

محمدطه سیفی

محمد اویس محمدزاده

علیرضا محبعلی

هافبك ها

امیرمحسن عبادی

امیررضا شیخی راد 🔁 مبین ابراهیم زاده

امیرسجاد بهتاج 🔁 علیرضا شریفی

رضامیرزایان

مهاجمين

مهدی رهبری 🔁 سروش غنی پور

محمد مهدی محمدزاده 🔁 حمیدرضا فیروزی

گلها

محمد اویس محمدزاده


عکس : علیرضا کرمی