کیمیادشت آق قلا 1 - 6 آکادمی کیا

هفته هفتم

ليگ برتر نونهالان کشور

۱۳۹۷/۰8/04

کیمیادشت آق قلا 1

آکادمی کیا 6

ترکیب :

دروازبان

امیررضا آچاک 

مدافعین

علیرضامحبعلی

رضا میرزایان

مهدی فرخنده

هافبك ها

امیرسجاد بهتاج 🔁 محمد ایران نژاد

امیررضا شیخی راد 🔁 مبین ابراهیم زاده

امیرمحسن عبادی

محمداویس محمدزاده 🔁 مهدی مهدوی

حمیدرضا فیروزی 🔁 امیرمحمدبخشی

مهاجمين

سروش غنی پور 🔁 مهدی رهبری

نیما شکوهی نژاد

گلها

حمیدرضا فیروزی

سروش غنی پور

نیما شکوهی نژاد 2 گل

مبین ابراهیم زاده

مهدی رهبری


عکس : علیرضا کرمی